Privacyverklaring Chirowell

Onderstaand de officiële privacyverklaring van Chirowell. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Wij behandelen ten alle tijden persoonlijke gegevens vertrouwelijk van al onze (potentiële) patiënten. De gegevens worden nooit gedeeld met derden.

Artikel 1: Identiteit
Chirowell is een gezondheidscentrum voor chiropractie. Chirowell heeft 2 locaties:

Chirowell Maastricht
Sint Annalaan 24-A
6217 KA Maastricht
043 7631250

Chirowell Gulpen
Landsraderweg 9
6271 NT Gulpen
043 7631250

Verdere gegevens
Algemeen e-mailadres: info@chirowell.nl
Website: www.chirowell.nl
KvK nummer: 62383442

Artikel 2: Gegevens doelen
Chirowell verzamelt diverse gegevens van (potentiële) patiënten en andere contacten voor verschilldende doeleinden. Onderstaand een overzicht van de doeleinden en de bijbehorende gegevens die wij hiervoor verzamelen:

 • Nota’s. Om deze te versturen, verzamelen wij de volgende gegevens: bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, e-mailadres en zorgverzekering
 • Om deze te verwerken, verzamelen wij de volgende gegevens: bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, e-mailadres en bankgegevens
 • Om diverse activiteiten uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens: bedrijfsnaam, e-mailadres en naam
 • Medische gegevens. Wij vragen medische gegevens op in overleg met de patiënt zelf, nooit via een andere (huis-)arts. Deze gegevens hebben we nodig voor behandelingen en brieven op aanvraag naar artsen en specialisten. De gegevens die wij hiervoor opslaan zijn: medische gegevens
 • Nieuwsbrieven en andere mailingen. De gegevens die wij hiervoor verzamelen zijn: naam en e-mailadres]
 • Wij hebben een verplichting vanuit de beroepsvereniging om bepaalde gegevens te bewaren. [BSN]
 • Wij maken gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat inzichtelijk te maken hoe onze bezoekers de website gebruiken. Met deze gegevens kunnen wij onze website optimaliseren, volledig ingericht op het gebruik van de bezoekers. Lees hier ons cookiebeleid.

Artikel 3: Ontvanger(s) persoonsgegevens

 • De directie en medewerkers van Chirowell in Maastricht en Gulpen
 • Aweber als de gegevensverwerker voor onze nieuwsbrieven
 • Crossuite voor agenda beheer

Artikel 4: Periode van opslag persoonsgegevens
Hoe lang wij de gegevens bewaren is afhankelijk van het doel. Onderstaand een uiteenzetting van de doelen en de bijbehorende perioden van de opslag van gegevens.

 • Ontwikkelingen rondom Chirowell en de branche middels nieuwsbrieven.
  Vanaf 25 mei 2018 zal iedere ontvanger vooraf toestemming gevraagd worden voor het ontvangen van nieuwsbrieven. De ontvanger heeft bij iedere nieuwsbrief de mogelijkheid om zich uit te schrijven. En dus de toestemming in te trekken. Het criterium voor de periode van opslag persoonsgegevens met dit doel is ‘zolang de ontvanger ingeschreven staat voor ontvangst digitale mailing’.
 • Versturen nota’s.
  Vanaf het eerste contact worden de gegevens maximaal 15 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.
 • Verwerken betalingen.
  Na het voldoen van een ontvangen factuur, automatische incasso of andere betaling worden de gegevens maximaal 15 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.
 • Medische gegevens voor behandelingen en voor brieven op aanvraag naar artsen en specialisten.
  Vanaf het eerste contact worden de gegevens maximaal 15 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.
 • Wij hebben een verplichting vanuit de beroepsvereniging om bepaalde gegevens te bewaren. Vanaf het eerste contact worden de gegevens maximaal 15 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.

Artikel 5: Informatieplicht
Chirowell is verplicht informatie of gegevens over te dragen, indien daarnaar gevraagd wordt door de patiënt. Onderstaand een uiteenzetting van de informatieplicht van Chirowell:

 • Personen waar wij gegevens van opslaan hebben het recht op inzage in, rectificatie van of het verwijderen van gegevens.
 • Personen waar wij gegevens van opslaan hebben het recht bezwaar te maken tegen onze opslag en/of verwerking van de gegevens.

Artikel 6: Recht op overdracht
Op verzoek van de gegevensverstrekker (de persoon waar Chirowell de gegevens van registreert) moet Chirowell op een heldere manier de opgeslagen gegevens kunnen overdragen. Zo is de gegevensverstrekker ten allen tijden zijn/haar gegevens door te geven een aan nieuwe partij. Chirowell draagt nooit direct gegevens over aan een derde partij.

Artikel 7: Recht op intrekken toestemming
Personen waar wij gegevens van opslaan hebben het recht om hun toestemming in te trekken. De gegevens die wij tot dan toe hebben verwerkt mogen wij volgens de hierboven genoemde richtlijnen bewaren. Nieuwe gegevens die wij ontvangen, vanaf de datum dat de persoon de toestemming intrekt, mogen wij niet verwerken of opslaan.

Artikel 8: Autoriteit Persoonsgegevens
Indien iemand het niet eens is met de manier waarop wij omgaan met zijn of haar persoonsgegevens heeft hij/zij het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Via deze link is te lezen hoe een klacht ingediend kan worden.

Artikel 9: Verwerking persoonsgegevens kan een voorwaarde zijn
Het is helaas niet mogelijk u als patiënt aan te nemen, indien u geen gegeven aan ons wilt verstrekken. De gegevens die Chirowell ten minste nodig heeft om u goed en veilig van dienst te zijn, zijn als volgt:

 • naam, adresgegevens, geboortedatum en verzekering t.b.v. het versturen van nota’s
 • naam, adresgegevens, emailadres en bankgegevens t.b.v. het verwerken van betalingen.
 • Wij hebben een verplichting vanuit de beroepsvereniging (SCN and NCA: Stichting Chiropractie Nederland en Nederlandse Chiropractoren Associatie) om bepaalde gegevens te bewaren.

Artikel 10: Consequenties bij geen verleende toestemming
Indien Chirowell geen toestemming krijgt om de gegevens te verwerken en/of op te slaan, zijn dit de gevolgen:

 • Chirowell kan de (potentiële) patiënt geen (veilige) behandeling bieden. De chiropractoren van Chirowell kunnen de patiënt niet behandelen.
 • Facturen/zakelijke betalingen kunnen mogelijk niet voldaan worden.

Artikel 11: Geautomatiseerde besluitvorming
Chirowell doet geen (automatische) kredietchecks en er worden geen profielen gemaakt van door Chirowell verzamelde, verwerkte of opgeslagen gegevens.

Tot slot
Bij Chirowell nemen we de bescherming van persoonlijke gegevens van patiënten uiterst serieus. Wij nemen ten alle tijden de benodigde maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en misbruik ervan tegen te gaan. Twijfelt u of heeft u redenen om te twijfelen aan de effectiviteit van onze beveiliging? Neem direct contact met ons op. Bij voorbaat dank.

Pin It on Pinterest